Megalakulás folyamata

From: Haller László
Sent: Monday, March 23, 2015 11:29 AM
To: Tóth Csaba; Pinter; Kotschy Family
Subject: Javaslat Ügyrendi Bizottság felállítására

Tisztelt Uraim!

Hivatkozással a többször módosított 4/1978 Tv. 3. bekezdés 4. pontjában foglaltakra, az alábbiakról szeretném Önöket (továbbiakban: Önöket) tájékoztatni.

Fenti törvény előírja számomra a helyi közösségeknek potenciálisan különösen nagy vagyoni hátrányt okozó szakembereinek időszakonkénti tájékoztatását, illetve a lehetséges korrupciós és egyéb csatornák tárgyában meghallgatásukat.

Ez ügyben eddig mulasztásos törvénysértésben volt Hivatalom, melyet ezúton kívánok megszüntetni.

Felkérem a tisztelt Címzetteket, hogy jelen levelem kézhezvételétől számított 780, azaz négyszázkilencvenöt napon belül szíveskedjenek írásban tájékoztatni, hogy előreláthatóan havonként – azaz havonként – megtartandó, fenti tárgyköröket érintő informális megbeszélésen részt óhajtanak/kívánnak –e venni.

A megbeszélések tervezett helyszíne: Destination Restaurant, Turkishvalentin.
Javasolt tárgyalási metódus: rendkívül nagy mennyiségű sör alkalmi elfogyasztása
Javasolt időpont: pl. Minden hónap második pénteke.

Amennyiben felszólításommal egyetértenek, úgy szükséges lesz az egyéb feltételek tisztázása is, úgymint:
– elnök javadalmazása
– a tagság tulajdonában lévő villanyautók leadása az elnök részére
– későbbi tagfelvétel feltételrendszerének kidolgozása tekintettel ez EU-s normákra.

Várom szíves visszajelzésüket!

Üdvözlettel
Dr. Haller László
Elnökjelölt


From: Tóth Csaba
Date: 2015. március 23., hétfő 11:53
To: Haller László, Pinter, Kotschy Family
Subject: RE: Javaslat Ügyrendi Bizottság felállítására

Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Tagtársak!

Megszólítva érzem magam, különös tekintettel az Alapszabály összeállításában kifejtett múlhatatlan érdemeim okán is.

Mint bizonyára Önök előtt is ismeretes, a Tagtársak informális összejövetelének összehívására az Elnök pusztán közgyűlési felhatalmazásának birtokában jogosult, legalább 90 (ejtsd: kilencven) nappal a meghirdetni kívánt időpont előtt.
Nem szeretném, ha egy ad hoc e-mail megmérgezné azokat az évtizedek során kialakult és – nyugodtan mondhatom – kőbe vésett ügyrendi folyamatokat, amelyeknek az alábbi levél akár lábbal tiprása is lehetne, mégis hangsúlyosan javaslom, hogy ezúttal hunyjunk szemet az apró tévedés miatt, s támogassuk az alapvető akaratot, figyelembe véve annak határozottan építő jellegű vonulatait!

Ennek szellemében a naptár nyelvére lefordított meghívó április tizedikére vonatkozik (köztudott, hogy Klissza (horvátul Klis, olaszul Clissa) 1524-ben éppen ezen napon másodszor verte vissza a Bosznia felől támadó törököket). Továbbá – minő véletlen – II. Theodosius bizánci császár 401-ben ezen a napon született, javaslom tehát, hogy a találkozót a bizánci himnusz eléneklésével kezdjük.
Felkérem Pintér János kulturális ügyekért felelős társunkat a kották beszerzésére, egyúttal indítványozom, hogy a költségeket a házipénztár terhére fizessük meg!

Üdvözlettel,
Tóth Csaba
Alapszabályügyi megbízott

U.i.: A megbeszélések tervezett helyszínének pontos megnevezése egyébként Final Destination, kissé áthallásos a svéd Europe zenekar 1986-os dalával illetve az 1980-as Kirk Douglas és Charlie Sheen fémjelezte hollywoodi alkotással, amelyet egyébként ezúton is felajánlok hangalámondásos videókazettán minden kedves Tagtársamnak!


From: Haller László
Date: Monday, March 23, 2015 at 12:11 PM
To: Tóth Csaba, Janos Pinter, Kotschy András
Subject: Re: Javaslat Ügyrendi Bizottság felállítására

Tisztelt Kollégák!

Nem ragadtam volna ismét tollat, ha ez előttem szóló döbbenetes szavai erre nem pedesztrináltak volna.

Személyemre nézve is igen sértő csúsztatás (mivel egyenesági leszármazottja vagyok), hogy II. Theodosius bizánci császár 401-ben ezen a napon született. Bár édesanyjának – Horváth Magdolnának – a szülési fájdalmai csakugyan ezen a napon , este 17.30 és 17.43 ( a történészek még vitatkoznak) között kezdődtek, de a magzat csak másnap reggel, 0 óra 02 perckor született meg teljes valójában, és ezért nem kaphatta meg a Petőfi Sándor nevet.

Tóth úr “Alapszabályügyi megbízottnak” aposztrofálja magát, holott tisztségéből egyöntetű szavazással eltávolítottuk, mikor kiderült ( lsd. Mellékelt fotó), hogy az ISIS törökbálinti csoportjával szoros kapcsolatot ápol.

Ennek ellenére, részemről elfogadható a jelzett dátum, ezzel is jelezvén, hogy kicsinyes sárdobálásban ezután sem óhajtok részt venni.

Dr. Haller

From: Tóth Csaba
Sent: Monday, March 23, 2015 3:29 PM
To: ‘Haller László’; Pinter; Kotschy Family
Subject: RE: Javaslat Ügyrendi Bizottság felállítására

Tisztelt Tagtársak, kedves Dr. H.!

A fotó eredetiséget nem vitatom, de talán mindannyiunk múltjában vannak olyan események, amelyek az idő tükrében torzultnak mutatkoznak.
Azt hiszem a pillanat megfelelő ahhoz, hogy töredelmesen bevalljam: az ISIS mellett az OSIRIS munkásságát is támogattam, sőt a mai napig a személyi jövedelemadóm 2,5%-ának meg nem nevezett részét utalom nekik.
Ugyanakkor hangsúlyozom, hogy Németh Sándorral, Thomas Dollal és Udo Jürgens-szel mindennemű kapcsolatot megszakítottam.

Nevezhetjük sárdobálásnak a tárgyi tévedések helyretételét, de nem tudok szó nélkül elmenni a bizánci császár nevéhez kötődő emlékidézés mellett:
elég belelapozni Theodor Rothmüller: Das Leben und der Werk der Byzantinischen Kaiser (1986, Thurgau Verlag) című megkerülhetetlen munkájába, hogy tisztán láthassunk. Azon kedves Tagtársak, akik irodájukban vagy otthonukban birtokolják e hiánypótló művét, kérem üssék fel a 283. oldalon és olvassák el egészen a 285. oldal lap aljáig. Rothmüller brilliáns levezetése magyarázatot ad az egyébként téves fordításon alapuló Horváth Magdolna fedőnevű – nem tudom másképp nevezni – urbán legendára, történelmi aprólékossággal megvilágítva Theodosius születésének körülményeit, különös tekintettel arra a tényre, hogy a latinul írt orvosi születési bejegyzés alapján kiderül, Theodosius nem császár volt, hanem császárral született, ami alatt a császármetszés (sectio cesare) közkeletű néven való emlegetését kell érteni. Az is téves, hogy 0 óra 02 perckor született volna, Rothmüller ugyanis bebizonyítja, hogy a rómaiak által bevezetett nyári időszámításához kapcsolódó óraátállítás miatt került téves adat a születés anyakönyvbe, a hiteles időpont 23 óra 03 perc (a vajúdás kezdetének időpont-intervallumát egyébiránt helyesen tüntette fel tanult Tagtársunk, nem tartozik szorosan levelem tárgyához, de megemlítem, hogy jómagam a 17.36-ot tartom irányadónak kezdési időpontként). Érdemes megemlíteni, hogy a Keletrómai Birodalom fénykorában közel 47 000 tonna viaszt takarított meg a nyári időszámítás miatt alacsonyabb intenzitással használt gyertya-világítás okán. Mellékszál ugyan, de érdemes megemlíteni, hogy a gyertyát anyaga szerint nevezték cereus (viaszgyertya), sebaceus (faggyúgyertya) vagy funale (kenderbélű gyertya) néven.

A jelzett dátumon való megjelenésem egyetlen feltétele, hogy legalább még egy Tagtársunk eljöjjön!

Üdvözlettel,
Tóth Csaba
Alapszabályügyi megbízott

From: Kotschy Family
Sent: Monday, March 23, 2015 8:35 PM
To: Tóth Csaba
Cc: Haller László; Pinter
Subject: Re: Javaslat Ügyrendi Bizottság felállítására

Kedves címeres, címzetes és címeres kollégák!
Sem a rafinált nyelv, sem a sör nem kenyerem, de általános épülésemben bízva az április 10-ét kőbe véstem.
Tschüsszi (salaam)!
AKY
Sent from myPhone


Feladó: Janos Pinter
Elküldve: 2015. március 23., hétfő 19:46
Címzett: Haller László; Tóth Csaba; Kotschy Family
Tárgy: Re: Javaslat Ügyrendi Bizottság felállítására

Tisztelt Kollégák és Kollagének!

Mint ahogy korábban sőt Cora-ban (jelenleg Auchan) is részletesen kifejtettem nem kívánok történelmünk zűrzavaros, már-már hovatovább. Úgyhogy úgy gondolom, hogy azt gondolom. Mindenesetre bokros teendőim közepette sem sajnáltam az időt, hogy tagtársunk kérésének megfelelően a kották beszerzésének ügyében haladéktalanul. Ezért tehát ergo azonnal, a lehető legrövidebb idő alatt elutaztam Bizánc-ba. Sajnálatos módon az idő rövidsége és egyéb adminisztratív és diszkriminatív okok miatt kellett az Emirates Légitársaság járatainak első osztályát igénybe vennem oda-vissza-oda, Malvin szigeteki leszállást beiktatva. Még szerencse, hogy az ENSZ 2009.02.12. hozott 1288/12/299322/HRSZ7.ssjk/12333/2009-es határozatával Bizánc áthelyezéséről döntött és erről engem, mint rendkívüli és meghatalmazott doayent külön felhívásban értesített ezért nem kellett bizonytalan politikai játszmákba és diplomáciai bonyodalmak közepette játszódó nagyhatalmi csatározásokhoz folyamodnom. A bolthoz vezető út pedig csupa veszélyt rejtett ahogy az a mellékelt, hevenyészett térképből is látható.
A boltot sajnos érintette a “vasárnapi bezárás” névre keresztelt hurrikán ezért csak megrendelni tudtam a fent nevezett.
( Viszont és ellenben, az alapszabályzatból következő takarékossági elvárásoknak megfelelően csak 13 tagú személyzetet vittem magammal.) Az erről szóló elszámolást hamarosan megküldöm a pénzügyi bizottság részére.

Báró Töttösy Eduárd.
(nem fejteném ki miért kell itt és most ezt a nevemet használnom, a jelszó cézium.)

On 2015.03.23., at 20:37, “Haller László” wrote:
Meg tudom erősíteni kollégám és barátom, Eduárd szavait, mert telefaxon fölhívtam Vaitupuban egy bizonyos Starkreitter, Antalné főállású stromant, aki egy bizonyos úgy miatt a lekötelezettem, és ő megerősítette, hogy valóban átvonult egy delegáció – amely egy feltűnően jóképű férfiból – és 12 ledéren öltözött hölgyből állt, és az internacionálét énekelték bizánciul.

Dr. H

From: Tóth Csaba
Date: 2015. március 23., hétfő 22:03
To: Haller László
Cc: Janos Pinter, Kotschy Family
Subject: Re: Válasz: Javaslat Ügyrendi Bizottság felállítására

Köztudomású, hogy Starkreitter néni az erős fájdalomcsillapítók szedése miatt gyakorta szenved hallucinációktól, és közismert tény, hogy a gyógyszerek hatása alatt egyes BL meccsek végeredményét is meg tudja jósolni. Ne feledjük, hogy az 1994-es olaszországi totóbotrány során is felmerült a neve, szerepe a mai napig tisztázatlan és a La Gazette dello Sport (Tutto il rosa della vita) a mai napig mindennap címoldalon ismétli a botrány kirobbanása óta eltelt napok számának pontos meghatározása mellett: “és 7696 napja nem tudjuk, hogy Starkreitter néni ártatlan-e….” Így, az általa küldött híradás pontossága erősen megkérdőjelezhető, mondom mindezt a Báró úr védelmében, akinek feddhetetlenségében töretlenül bízom, a pénzügyi elszámolás tételsorainak részletes ismerete nélkül is.

Mellékszál ugyan, de ismét egy fordítási műhiba: Starkreitter néni magyar felmenői alföldi szakácsok voltak, nevükhöz fűződik a magyar konyha egyik remeke, az erőleves megkomponálása. Egy étlap átfordítás során lett az erőlevesből erőlovas, készítőiből pedig Bujdosóból Starkreitter, utalván a magyar nép gazdag lovas történelmére. Starkreitter néni a mai napig büszke származására, s ha kedves Tagtársak megengedik itt utalok vissza a történet egyik régebbi fonalára, hiszen Starkreitter Antalné leánykori neve Horváth Magdolna, ami gondolom egyértelmű kapcsolódási pont mindannyiunk számára.

S noha nem vagyok a szavak embere, addig is, amíg a kották megérkeznek hadd segítsek igen Tisztelt Tagtársaknak felhasználva a kor egyik vívmányát, az internetet:
http://videa.hu/videok/zene/bizanci-himnusz-bizanc-egyhaz-egyhazi-zene-nhZk8wKZXJGLwilf


From: Haller László
Sent: Tuesday, March 24, 2015 9:12 AM
To: Tóth Csaba
Cc: Janos Pinter; Kotschy Family
Subject: Re: Válasz: Javaslat Ügyrendi Bizottság felállítására

Kedves Druszám!

Bizonyára jól fizet a történelemhamisítás, de elfelejti, hogy itt széles látókörű, és az élet minden területén már bizonyított koponyákkal van dolga!

Azt gondolom, hogy eszmefuttatása, bár koherensnek tűnik az avatatlan és gyanútlan olvasó számára, sok csúsztatást, félremagyarázást rejt.

Kicsinyes dolog lenne a közelgő Nagy Nap előtt ezeket felemlegetni, álljon csak eleven cáfolatul az alábbi levélrészlet, melyet Starkreitter Antalné, akit a barátai csak Starkreitter Antalnénak hívtak, küldött szerénységemnek:

“Liebe Theodora,
Helmut Kohl und Deutsche Mark. Adidas aber nicht Mercedes Benz. Wo ist die nächste Apotheke? Ich möchte nur ein billig Rolex kaufen…”

Azért a legutóbbi levelében foglalt burkolt gyanakvás csak nem hagyott nyugodni, és éjjel fölkeltem és egy hevenyészett terepasztalon rekonstruáltam a Báró úr állítólagos útvonalát. Mint azt mindnyájan tudjuk, hogy Vaitupu után az út kettéágazik. Balra Króner Antal ívhegesztő lakásához jutunk, így a delegáció csak jobbra mehetett. Itt viszont a régi gázgyár helyén ballonkabát üzem épül, ezért az átjárás teljességgel lehetetlen. Frámer Margiték kertje mellett ugyan van egy ösvény, de azt csak én ismerem és megboldogult Tihanyi Géza barátunk, akit nyilván nem kell Önöknek bemutatnom. Nos, ő 1973-as – máig tisztázatlan körülmények között bekövetkezett halálakor – sírba vitte ezen titkot.

Báró úr! Kérem, hogy álljon elő a farbával, akármit jelentsen is ez!

Doktor HL.


From: Tóth Csaba
Date: 2015. március 24., kedd 9:37
To: Haller László
Cc: Janos Pinter, Kotschy Family
Subject: RE: Válasz: Javaslat Ügyrendi Bizottság felállítására

Hohó, kedves Doktor, most megcsíptem!

Tihanyi Géza ugyanis ÉL! Magam futottam össze vele a hétvégén megtartott indián lakberendezők és előkóstolók éves kongresszusán, ahol előadást tartottam a késő apacs enteriőrök és a Juliennre vágott gyíkbőr, párolt barackmártással ízvilágának párhuzamairól, mintegy másfél nap időtartamban. Géza egy óvatlan pillanatban egy kézzel írt papír fecnit csúsztatott a zsebembe, az alábbi homályos üzenettel: “Óvakodjon a császári sarjaktól!” Vajon mit akar ez jelenti, tényleg veszélyben vagyok?


From: Haller László
Sent: Tuesday, March 24, 2015 9:52 AM
To: Tóth Csaba
Cc: Kotschy Family; Janos Pinter
Subject: Re: Válasz: Javaslat Ügyrendi Bizottság felállítására

Tekintettel arra, hogy azt a homályos üzenetet én is láttam, módom van közölni, hogy azon nem az szerepelt, hogy “Óvakodjon a császári sarjaktól!”, hanem “ Óvd vakondot a vásári varjaktól!”. Ugyanis az illető Tihanyi Géza bácsi eltitkolt ikertestvére volt, aki valóban etióp gyíkbőr importtal foglalkozik, de emellett az argentin rendőrség kottahamisításért körözi. Egyben felhívnám szíves figyelmét, hogy a pácolt gyíkbőr barackmártással csak akkor nem okoz lépfenét, ha kockára vágott mentolos mézen futtatjuk föl előtte.

Egyébiránt, most a tisztújítás előtt nem szeretném, ha akárcsak a gyanú árnyéka vetülne rám, így utasításba adtam, hogy Hivatalom kérje be Ferenc pápa munkaszerződését postafordultával. A fejleményekről nyilván Önöket fogom elsőként tájékoztatni.

DRHL.


From: Tóth Csaba
Date: Tuesday, March 24, 2015 at 10:14 AM
To: Haller László
Cc: Kotschy András, Janos Pinter
Subject: RE: Válasz: Javaslat Ügyrendi Bizottság felállítására

Fájdalom és nehezemre esik kimondani, ám ezúttal téved, kedves Doktor!

Kevesen tudják, hogy Tihanyi Géza és ikertestvére egy dologban különbözött csak: Géza hónalja egy Bizánc alakú anyajegyet rejtett. Lévén a kongresszus egyik szünetében volt alkalmam meggyőződni arról, hogy az anyajegy ott van (kérem ne firtassák ennek részleteit és mikéntjét, harapófogóval sem tudják kiszedni belőlem), ezért meg kell erősítsem, Gézával hozott össze a jó sorsom! Nem zárható ki ugyanakkor, hogy mindezek alapján ’73-ban Endrét, Géza egypetéjű ikertestvérét érte a halál az epsoni derbyn, amelyre tanult kollégám is utalt “tisztázatlan körülményként” aposztrofálva a tényt, hogy Endre (és nem Géza) a szabadkőművesek által pénzelt liechtensteini titkosszolgálat, a “Tod in der Leber” (továbbiakban TDL) áldozata lett, hiszen ő volt az egyetlen, aki tudta ki ölte meg Kennedyt.

Kevés dolog van, amihez nem értek, ezek közé tartozik a mentolos mézzel kapcsolatos konyhatechnológia eljárások sokasága különös tekintettel azok lépfenével való mélyáramaira, ezért ebben a tárgykörben kivételesen visszavonulót fújok!

From: Janos Pinter
Sent: Monday, March 23, 2015 7:47 PM
To: Haller László; Tóth Csaba; Kotschy Family
Subject: Re: Javaslat Ügyrendi Bizottság felállítására

Uraim!

Végtelen szomorúsággal kell tudatnom Önökkel, hogy mindketten tévednek. Levéltári kutatásaim során bukkantam a mellékelt levélre mely minden eddigi kétséget kizáróan bizonyítja Gróf Édelvári Kristóf – aka Christopher Edelwass, vagy Chris Smallstyle – felmenői között NEM lehetett egyetlen Horváth sem. Ebből pedig világosan következik – és ezt a Brit Királyi Akadémia Térképészeti és Csillagászati osztálya is megerősíteti, hogy balra nem a Króner család tulajdonában álló hegesztőműhely hanem a régi tiszti lovarda van. A lovarda udvarában található kút pedig – bár ezzel tképp államtitkokat osztok meg Önökkel – átjárót rejt a 73-as számú út felé. A többi könnyen kikövezhető.
Nem rovom fel az Uraknak vaskos melléfogásaikat – melyeket persze már hegedűjátékuk alatt is volt szerencsétlenségem megtapasztalni – hiszen a szextáns helyes használata ebben a korban már nem követelmény, a GPS műholdak pontossága pedig az 1988-as Heyerrson-Komoitalainen incidens óta igen csak megkérdőjelezhető.

Mindazonáltal és túl is jelezném, hogy a megadott időpontban csak este 8 óra után tudok az Urak rendelkezésére állni mert előtte halaszthatatlan és titkos tennivalóim szólítanak máshová.

Maradtam tisztelettel,
Gróf Zsiboárd Paraacetilén

Vélemény, hozzászólás?