Kományülés jegyzőkönyve valamikor a 2018 évből

Sajnos a pontos időpont elveszett, így csak a zárt ülésen elhangzottakat tudjuk rekonstruálni.

 

Jelen voltak:

  • Dr. Gáz Rezső
  • Tihanyi Géza Prof. Emeritus
  • Sammelnspender Sigismund
  • Króner Antal úr

Jelenlevők megállapították, hogy az ülés határozatképtelen, nemcsak a megjelentek kis száma, hanem a megjelentek igen alacsony értelmi színvonala miatt is, ezért úgy határoztak, hogy különösen fontos témákat tárgyalnak meg- és fogadnak el.

  1. Napirendi pont:

Az egybegyűltek az érdeklődés halvány szikrája nélkül hallgatták meg Dr. Gáz Rezső Miniszter beszámolóját, Króner Antal a beszámoló egy pontján javalsatot tett a Miniszter úr lefejezésére, de ezt a többiek érdektelenségre hivatkozással elutasították.

2. Napirendi pont:

Tihanyi Géza előterjesztése, miszerint a közelmúltban történt ingatlanügy kapcsán Tihanyiról Kenessey-re változtattassék meg a nevét,   107%-os ellenszavazattal elbukott. A hosszas jogi megfontolás után a testület végül a Tihanyi K. Géza név használatához járult hozzá.

3. Napirendi pont

Az előző névváltoztatási  ügy kapcsán jelezte Dr. Gáz Rezső, hogy ő tulajdonképpen az Armadio nevet szerette volna felvenni, és a miniszteri hatáskörével kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy tulajdonképpen semmilyen témával nincs kapcsolata, ismeretei semmilyen tárgykörben nincsenek. Mivel ezt eskü alatt vallotta, a Miniszterek Tanácsa ezt jóváhagyta. Króner Antal állami kitüntetés odaítélését vetette fel, de ehhez nem ragaszkodott, tekintettel a közte és dr. Gáz Rezső között fennálló nyitott fáklyaelbirtoklási  perre.

4. Napirendi pont:

A miniszterek megállapodtak, hogy Dr. Gáz Rezsőt ezentúl bábként használják, ennek technikai részleteit még kidolgozzák.

5. Napirendi pont

Döntés született arról, hogy a nem aktív Minisztereket inaktiválják.

6. Napirendi pont:

A Tanács döntött a régóta húzódó váltópénz rendszer bevezetéséről:

34 Ghenja  =   1 Turcha , és  34 Turchákok = 1 Ghenja.